زنده شدن جوان مرده، لحظاتی قبل از کالبد شکافی

درخواست حذف این مطلب
حتما شما هم بارها شنیده اید که وقتی کسی به صورت مشکوک فوت میکند آن را به برای پزشکی قانونی میبرند تا علت دقیق مرگ فرد مشخص شود پزشکان با شکافتن بدن جسد و بررسی آن علت و جزیئات دقیق مرگ فرد فوت را شده را میابند نوشته زنده شدن جوان مرده، لحظاتی قبل از کالبد شکافی اولین بار در اخبار پدیدار شد.